Moon

The Moon ดาวบริวารดวงเดียวของโลก

โลกที่เราอาศัยอยู่ในปัจจุบันเป็นดาวเคราะห์ดวงเดียวในระบบสุริยะ ที่มีสภาพแวดล้อมที่เหมาะในการดำรงชีวิตของสิ่งมีชีวิตต่างๆ และโลกของเรานั้น

4 เหตุการณ์สำคัญในการส่งยานอวกาศขึ้นไปสำรวจดวงจันทร์

ตลอดหลายทศวรรษที่ผ่านมามนุษย์พยายามขึ้นไปสำรวจดวงจันทร์อย่างต่อเนื่อง เพื่อต้องการสำรวจทรัพยากรต่างๆ ร่วมถึงแร่ธาตุที่หาได้บนดวงจันทร์

สุริยุปราคา เกิดขึ้นได้เพราะดวงจันทร์

ดวงจันทร์มีอิทธิพลต่อโลกเป็นอย่างมาก ทำให้เปิดเหตุการณ์หลายๆ อย่างนับไม่ถ้วนและปรากฏการณ์หนึ่งที่เรารู้จักกันดีก็คือ น้ำขึ้น – น้ำลง ที่ดวงจันทร์มีส่วนทำให้เกิดขึ้นนั่นเอง และสุริยุปราคา